S’inicia la campanya pel Balanç Social 2018

S’inicia la campanya pel Balanç Social 2018

Un any més, comença la campanya pel Balanç Social, l’eina de rendició de comptes que mesura l’impacte social, l’impacte ambiental i el bon govern de les entitats i empreses, promoguda per la XES (Xarxa de l’Economia Social). Fer el Balanç Social té una triple finalitat: per una part, ofereix a l’entitat una avaluació que li permet millorar internament; en segon lloc, li permet figurar a la base de dades del mercat social, que difon i posa en relació les entitats que actualment en formen part; i finalment, permet obtenir informació sobre la realitat i evolució de l’Economia Social al territori any a any i difondre-la a través de l’Informe de l’Estat del Mercat Social Català.

El balanç social avalua cinc característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral. Consta d’un qüestionari de 91 preguntes i que genera 102 indicadors. La modalitat bàsica del balanç social té 23 preguntes i genera 54 indicadors.

Per això es disposa d’una eina informàtica en línia que dóna accés a un qüestionari que omple l’empresa, i a tres qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes i persones voluntàries.

Aquest any, la campanya del Balanç Social incorpora dues novetats. Per una part, es pot demanar un servei complementari d’anàlisi de resultats amb propostes de millora; s’incorporen nous indicadors per reflectir noves realitats socioeconòmiques; i s’estén territorialment a tot Espanya en col·laboració amb la xarxa d’economia estatal REAS – Red de Redes.

La campanya del Balanç Social s’inicia el 4 de juny i es tanca el 22 de juliol de 2018 i en cas de necessitar-ho, la comissió de Balanç Social proporciona assistència a l’hora de fer-lo.

Actualment, prop de 150 entitats catalanes han realitzat el Balanç Social, 3 de les qual són a les comarques gironines.

2018-06-15T14:15:49+00:00