Obrir la porta a l’habitatge cooperatiu i l’administració amb economia social