Jornada sobre la contractació pública responsable a Girona