Vols ser una entitat socialment responsable?

Vols ser una entitat socialment responsable?

Un any més, comença la campanya pel Balanç Social, l’eina de rendició de comptes que mesura l’impacte social, ambiental i el bon govern de les entitats i empreses, promoguda per la XES (Xarxa de l’Economia Social). Fer el Balanç Social té una triple finalitat: per una part, ofereix a l’entitat una avaluació que li permet millorar internament; en segon lloc, li permet figurar a la base de dades del mercat social, que difon i posa en relació les entitats que actualment en formen part; i finalment, permet obtenir informació sobre la realitat i evolució de l’Economia Social al territori any a any i difondre-la a través de l’Informe de l’Estat del Mercat Social Català.

El balanç social avalua cinc característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral. Consta d’un qüestionari de 91 preguntes i que genera 102 indicadors. La modalitat bàsica del balanç social té 23 preguntes i genera 54 indicadors.

Per fer el Balança Social es disposa d’una eina informàtica en línia, que dóna accés a un qüestionari que omple l’empresa, i a tres qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes, i persones voluntàries.

Des de l’any passat s’han incorporat novetats, com la possibilitat de sol·licitar un servei complementari d’anàlisi de resultats amb propostes de millora; nous indicadors per reflectir noves realitats socioeconòmiques; i s’ha estès territorialment a tot Espanya en col·laboració amb la xarxa d’economia estatal REAS – Red de Redes.

La campanya del Balanç Social finalitza el 30 de juny. En cas de necessitar-ho, la comissió de Balanç Social de la XES proporciona assistència a l’hora de fer-lo.

El 2018, 188 entitats van realitzar el Balanç Social a Catalunya (450 al conjunt de l’Estat), 3 de les qual a comarques gironines.

Des de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines volem impulsar l’Economia Social i Solidària al territori i per això promovem la realització del Balanç Social. Si vols saber com fer-lo, vine al taller pràctic el proper dijous 20 de juny (18h a 20h) a l’Ateneu Popular Coma Cros (C/ Sant Antoni 1, Salt). Inscripcions aquí

2019-06-18T08:58:23+00:00