Ajudes i subvencions

Subvencions per a la capitalització de cooperatives i societats laborals

RESOLUCIÓ TSF/2083/2018, de 29 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria de concessió de subvencions per a la capitalització de les cooperatives i de les societats laborals de la Línia Capitalcoop, en l'exercici 2018. Poden ser beneficiàries d'aquesta subvenció: Línia 1: les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació [...]

Subvencions per al a capitalització de cooperatives i societats laborals

Podran sol·licitar les subvencions les persones físiques, i les cooperatives o societats laborals que hagin fet una aportació de capital social a l'empresa cooperativa o societat laboral de la qual siguin sòcies, sempre que aquesta aportació no sigui retribuïda. Les cooperatives o societats laborals a les quals es facin les aportacions de capital social, han [...]

Concurs “Emprenedoria Local per l’Economia Circular”

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i ECOEMBES posem en marxa el Concurs “Emprenedoria Local per l’Economia Circular”, que té per objectiu promoure la participació dels tècnics municipals en la proposta d’investigació i desenvolupament d’idees innovadores en el marc de l’economia circular. Les propostes presentades hauran de donar resposta a algun dels reptes següents: -         Sistemes/models per prevenir [...]

Subvencions al Comerç, Artesania i Moda

Programa de subvencions de la Generalitat de Catalunya a través del CCAM que vol ajudar a la modernització i a la rendibilitat dels sectors del comerç, l'artesania i la moda, i alhora impulsar el seu creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient. Termini: Fins al 14 d'agost 2018. Més informació aquí Sol·licitud [...]

Ajuts al foment de cadenes curtes i mercats locals de productes agroalimentaris

Dirigit a partenariats d’interès, grups de productors agraris i persones jurídiques que cooperin per fomentar les cadenes curtes i els mercats locals. Aquesta cooperació serà horitzontal quan tots els agents pertanyin al sector primari i vertical quan hi hagi una barreja d’agents dels sector primari amb d’altres (consumidors, restauració i turisme, etc.). Termini: Fins al 13 [...]