Cercle de cures i persones migrades

 

Què volem?

El Cercle de Cures i Persones migrades té com a objectiu fomentar la creació de cooperatives i d’ocupació dins del col·lectiu de persones migrades per tal de resoldre les seves necessites mitjançant fórmules econòmiques col·lectives sent una eina real de dignificació de les condicions de vida, especialment per aquells col·lectius amb dificultats socioeconòmiques rellevants.

Treballem també amb la voluntat de posar en valor la tasca de les persones (dones, en la immensa majoria de casos, i migrades, en una part molt important) que treballen prestant serveis de cures, sovint invisibilitzats i poc o gens reconeguts.

Volem donar resposta als reptes generats en les esferes de la producció, l’elaboració, la distribució, la comercialització o el consum des d’un espai de treball col·lectiu en el marc de l’Economia Social i Solidària i el Cooperativisme.

Com ho fem?

Formació

Impulsem formacions i jornades per a la acompanyament, la sensibilització i l’articulació de les iniciatives diverses que les formen persones de diferents cultures. Juntes per la inclusió Ecosocial!

Acompanyament

Oferim assessorament a iniciatives econòmiques de persones migrades, assessorament a entitats que vulguin incorporar una perspectiva intercultural. Si teniu un projecte, contacteu-nos i veiem en què podem donar-vos suport!

Divulgació

Fem divulgació de l’ecosistema de l’Economia Social i Solidària entre diferents col·lectius de persones migrades i aportar a un teixit social intercultural.

Intercooperació

 Posem en marxa línies d’intercooperació per a la creació d’espais de cures i enfortir les seves relacions en el marc de l’Economia Social i Solidària i el cooperativisme, en tots els àmbits de la vida

Recursos

Qui forma part del Cercle?

El Cercle de Cures i Persones Migrades està format per 3 entitats promotores i 2 entitats participants.

Avancem Santa Clara és una cooperativa que treballa per facilitar la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat a partir de la formació i l’autocupació. 

Social Project 4.0 és una entitat que treballa per a l’acolliment de les persones nouvingudes, fomentar el respecte dins la transculturalitat i la solidaritat entre pobles i la transformació de la societat.

 

 

Divertus és una cooperativa que es dedica a fer formaciones especialitzades en la gestió administrativa de l’empresa, el foment de l’emprenedoria i l’economia social i solidària

 

Eina Activa és una Empresa d’Inserció que ofereix activitats econòmiques de béns i serveis, amb la finalitat de promoure la integració i la formació sociolaboral de persones en risc d’exclusió social.

 

Ecos és un grup cooperatiu format per empreses de l’economia social i solidària i que busca enfortir i desenvolupar les organitzacions sòcies, contribuir al benestar de les persones que les integren i promoure la creació del mercat social.