Eines per a l’articulació de l’economia social en l’àmbit de les cures i les persones migrades

La Comissió de CurESS i Persones migrades de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, que compta amb l’impuls de les cooperatives Ilabso, La Qperativa, Avancem Santa Clara i Idària, està centrada en el treball de cures i de la llar i la seva vessant productiva, per contribuir al reconeixement, dignificació i al desenvolupament d’un model d’atenció de les cures més sostenible i responsable.

 

Treballem amb la voluntat de posar en valor la tasca de les persones (dones, en la immensa majoria de casos, i migrades, en una part molt important) que treballen prestant aquests serveis, sovint invisibilitzats i poc o gens reconeguts. 

 

Ho fem contribuint a que es coneguin, reconeguin i s’ampliin els drets de les persones prestadores de cures i perquè puguin accedir a formació, tant en els serveis específics que desenvolupin, com en allò que suposen els projectes socioeconòmics de l’economia social i solidària i el cooperativisme com a vies de compromís des d’on oferir serveis de cures.

Formacions especialitzades

Fem formacions sobre com contribuir a la regularització de persones migrades (cooperativa Idària) i formacions destinades a les persones que realitzen el treball de cures per contribuir a la seva professionalització (cooperativa Avancem Santa Clara).

Visibilització

Treballem per conèixer i donar visibilitat a les iniciatives que atenen les cures des d’enfocaments que posin les persones i les seves necessitats al centre, tant pel què fa a les persones receptores dels serveis, com d’aquelles que els proveeixen. Volem fer front a la crisi de les cures que patim com a societat.

Fem recerca a terres gironines per conèixer el sector i contribuir a la visibilització i enfortiment de les entitats de l’economia social existents. La cooperativa Ilabso ha elaborat l’estudi ‘L’afectació de la covid-19 al sector de les
cures de la demarcació de Girona’.

ACOMPANYAMENT

Acompanyem a les administracions públiques en la tasca de concebre, acollir i impulsar propostes i iniciatives en l’àmbit de les cures, posant de relleu que l’economia social és una realitat per la qual cal apostar i que cal enfortir. 

Dignifiquem

Treballem a terres gironines per un sector de les cures dignificat que posi les persones cuidades i les persones cuidadores al centre.

Us acompanyem!

Si sou un Ajuntament o un Consell Comarcal i penseu que al vostre territori cal avançar per regularitzar i professionalitzar les cures i per garantir un treball de qualitat, us podem acompanyar.
Treballem per un sector de cures professionalitzat i que atengui les necessitats de totes les persones.