CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE – Formació per a l’administració

Formació online sobre Contractació Pública Responsable (CPR) dirigida a personal tècnic de l’administració pública.

Nivell Inicial _ 26/27/28 d’abril de 10 a 12h

_COM DESENVOLUPAR ESTRATÈGIES D’APLICACIÓ DE CRITERIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

Objectius:
– Conèixer el funcionament ordinari de les licitacions
– Desenvolupar estratègies d’aplicació de criteris de contractació pública responsable

Contingut:

–    Sessió 1 (26 abril) – Marc jurídic LCSP. Introducció de la contractació pública, contractes i procediments amb perspectiva de Compra Pública Responsable.
–    Sessió 2 (27 abril)- Càlcul de pressupost. El VEC i fórmules ponderades.
–    Sessió 3 (28 abril) – Bones pràctiques des de la contractació pública responsable, criteris socials mediambientals i laborals.

Inscripcions AQUÍ

Nivell II_24/25/26 de maig de 10 a 12h

_COM INTRODUIR CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Públic objectiu:

Formació dirigida a personal tècnic de l’administració que redacti o revisi plecs de contractacions públiques i realitzi càlculs econòmics. Es recomana haver cursat la formació en contractació pública responsable nivell 1 o tenir coneixement o experiència en contractació pública.

Continguts:
•    Estratègies per dissenyar processos de licitació. L’informe de necessitats.
•    La tria del procediment de contractació
•    Conèixer les principals característiques de l’informe de necessitats
•    Els lots en un procediment
•    Els càlculs econòmics: Pressupost base de licitació i Valor Estimat del Contracte
•    La solvència tècnica i econòmica
•    El disseny dels criteris: automàtics i de valor
•    La subcontractació
•    Modificacions del contracte
•    Condicions o mesures especials d’execució

Inscripcions AQUÍ