Orientació Economia Social

L’Ateneu Cooperatiu de les Terres Gironines i ecercles que en formen part esdevenen punts d’informació sobre economia social i cooperativa.

En un context socioeconòmic de creixent confiança cap a models que cerquen altres formes de regir-se (siguin productius, de serveis, comercialitzadors o de consum), resulta especialment útil i necessari subratllar tants exemples d’altres formes de fer economia, i posar  tota aquesta informació a l’abast d’aquelles persones a qui interessi implementar-les.

Avantatges de les cooperatives:

 1. Empresa participativa amb gestió democràtica.
 2. Ampli marge d’autoregulació.
 3. Compartir riscos, responsabilitats, habilitats….
 4. Llocs de treball amb contracte indefinit.
 5. Altes i baixes voluntàries.
 6. Es pot triar Règim Seguretat Social (Coop.de Treball).
 7. Bonificacions i subvencions.
 8. Registre de Cooperatives (no cal registre mercantil).
 9. Imatge per contractacions públiques.
 10. Suport i acompanyament gratuït.

Posem a l’abast de les persones emprenedores, organitzacions, gestories i assessories, personal tècnic de l’administració i joves un coneixement i una informació de qualitat i fiable utilitzant material de suport:

 • Diagnosi i visibilitat de l’economia social i cooperativa al territori.
 • Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament.
 • Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a associacions i SCP.
 • Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per la continuïtat d’empreses i/o entitats.
 • Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a joves estudiants i professorat de cicles formatius de grau superior i/o universitaris.
 • Facilitar eines, recursos i suport destinat a prescriptores i professionals d’assessories i gestories.

Per CONÈIXER

 Eines i recursos del territori.

Tallers per a joves.

Formació a persones emprenedores, professionals i gestories.

Per CREAR

Orientació sobre l’opció d’economia social del vostre projecte.

Suport amb els tràmits de constitució.

Acompanyament per la transformació de la vostra associació, empresa o societat civil.

Per IMPULSAR

Jornades de networking.

Difusió d’exemples de bones pràctiques.

Suport tècnic a la consolidació de cooperatives i societats laborals.