Càpsules formatives ESS

Detectada la necessitat d’oferir formacions en economia social al teixit econòmic i a agents del territori, es fa una proposta innovadora, creativa, fresca i transformadora en format audiovisual.

Les càpsules parteixen del coneixement i de les experiències acumulades per part d’entitats de l’economia social i solidària (ESS), que són valuoses, innovadores i perfectament transferibles a altres projectes i iniciatives.

Les càpsules recullen el marc teòric i experiències pràctiques de persones expertes vinculades a l’àmbit de l’economia social, essencialment de terres gironines, que transmeten els seus coneixements sobre cinc àrees temàtiques:

Principis i valors de l’ESS (21’)

Si vols saber… quins són els valors de l’economia social i què ha portat diferents persones a apropar-s’hi i a constituir projectes sota formes jurídiques que els integren.

Gestió empresarial de l‘ESS (22’)

Si vols saber… com les entitats incorporen els valors de l’ESS en la seva pràctica empresarial i en la gestió diària del seu projecte.

Desenvolupament organitzatiu (24’)

Si vols saber… com generar un bon model de governança que garanteixi organitzacions saludables, participatives, adaptables i eficients

Marc legal i constitució (10’)

Si vols conèixer… el procés de formalització d’una empresa sota la fórmula jurídica cooperativa.

Pla econòmic i de viabilitat (14’)

Si vols conèixer… els aspectes clau d’un pla de viabilitat que garantiran un projecte d’èxit.

Comunicació a l’ESS (21’)

Si vols conèixer… les particularitats de la comunicació de projectes transformadors que han aconseguit ser referent en el seu àmbit.