La Xarxa d’Ateneus Cooperatius està formada per entitats socials, cooperatives, entitats locals i altres agents referents de l’ecosistema, així com pels equips tècnics experts que conformen els Ateneus Cooperatius que estan especialitzats en el camp de l’economia social i cooperativa, i que poden atendre amb criteris de professionalitat i rigor.

Actualment, formen part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius 14 Ateneus repartits a tot el territori i integrats per més de 130 organitzacions públiques i privades amb gran experiència en economia social.

Addicionalment, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius té al seu costat les entitats col·laboradores del programa aracoop com són per exemple les diverses Federacions de Cooperatives, centres d’educació superior, administracions públiques, entitats financeres o diferents ens locals.

Els Ateneus Cooperatius ofereixen els següents recursos i serveis:

 • Informació sobre els diferents recursos disponibles en economia social i cooperativa
 • Orientació en els tràmits de constitució d’una empresa de l’economia social
 • Formació en l’àmbit dels tràmits i procediments de constitució d’una empresa de l’economia social
 • Formació en l’àmbit de gestió d’una empresa de l’economia social
 • Formació en el coneixement de l’economia social i les formes jurídiques associades per a joves de centres d’educació superior
 • Acompanyament a mida per a l’elecció de la forma jurídica que té més encaix i suport a la constitució d’una empresa de l’economia social
 • Acompanyament a mida per a la transformació d’una SCP o associació en una empresa de l’economia social
 • Jornades sobre empreses de l’economia social i bones pràctiques
 • Laboratori de bones pràctiques i rèplica

A quin públic ens dirigim?

Les nostres actuacions estan orientades a diferents públics:

Emprenedors/es, professionals i cooperatives:

 • Jornades de sensibilització i dinamització/networking.
 • Tallers formatius específics per la creació i consolidació.
 • Assessorament en el pla d’empresa, finançament i tràmits de constitució.

Associacions i  societats mercantils:

 •  Jornades de sensibilització i dinamització/networking.
 • Tallers formatius per la creació i transformació d’entitats del teixit associatiu i empreses
 • Assessorament en la viabilitat i procés de transformació/creació.

Joves i estudiants:

 • Jornades per conèixer l’economia social i cooperativa
 • Tallers sobre els valors cooperatius
 • Assessorament i creació de recursos per al professorat

Professionals assessors i gestors (advocats, economistes, gestors, etc.)

 • Tallers formatius sobre la creació i transformació en cooperativa i societats laborals
 • Assessorament en tràmits i localització de recursos
 • Difusió dels serveis específics per a cooperatives i societats laborals

Com prestem aquests serveis?

Organització de formacions, tallers i acompanyaments enfocats a emprenedors/es, entitats que es vulguin transformar a formes jurídiques de l’economia social i cooperativa, empreses que estiguin en fase de tancament i que els treballadors vulguin agafar el lideratge i transformar l’empresa a una forma de l’economia social i cooperativa, i prescriptors (gestories, assessories, tècnics d’ens locals,…)

 • Atenció presencial
 • Atenció telefònica
 • Atenció online (skype i correu electrònic)
 • Materials i recursos del programa aracoop
 • Participació en espais enfocats a persones emprenedores, joves, empreses etc, com per exemple el JOBarcelona, BIZ Barcelona…
 • Organització de tallers per a centres d’educació superior
 • Jornades i rodes de premsa
 • Xarxes socials per a la difusió de les accions i contacte:@AteneusCoopCat; @ateneucoopgi
 • Enquestes de satisfacció

Compromisos de qualitat que oferim

 • Posar a l’abast dels emprenedors, organitzacions, gestories i assessories, i joves un coneixement i una informació de qualitat i fiable utilitzant material de suport
 • Impulsar la participació de diferents agents del territori per organitzar les nostres accions i aprofitar el seu coneixement
 • Atenció personalitzada al públic objectiu adaptant-se a les seves necessitats
 • Garantir la constitució de les persones emprenedores, entitats, empreses que es vulguin constituir/transformar en empreses de l’economia social
 • Donar resposta a totes les consultes realitzades pel públic objectiu per correu electrònic, telèfon o de manera presencial
 • Utilitzar unes instal·lacions adequades per a dur a terme les accions
 • Rapidesa i disponibilitat en l’atenció al públic objectiu, adequant-nos a les seves demandes
 • Ser receptors de diferents accions en el marc de l’economia social i cooperativa que se’ns puguin arribar a plantejar
 • Cada Ateneu Cooperatiu vol garantir el suport a 30 iniciatives per facilitar la seva constitució en una forma de l’economia social i cooperativa