Ateneu Cooperatiu Terres Gironines

A principis del 2017 la Generalitat de Catalunya va impulsar la creació de 10 Ateneus Cooperatius a tot el territori català, interconnectats en xarxa i distribuïts a tot Catalunya, per a renovar, ampliar i enfortir l’economia social i cooperativa. Actualment hi ha 14 Ateneus Cooperatius.

A les comarques gironines es crea l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines amb la intenció de ser l’espai de trobada, aprenentatge i reflexió col·lectiva, cooperació i transformació social per tal de:

 • Esdevenir un espai de referència al territori.
 • Donar visibilitat a l’economia social i cooperativa.
 • Fomentar la creació de noves empreses de l’economia social.
 • Generar riquesa i ocupació de qualitat als territoris.

A quin public ens dirigim?

Les nostres actuacions estan orientades a diferents públics:

Emprenedors/es, professionals i cooperatives

Emprenedors/es, professionals i cooperatives

 • Jornades de sensibilització i dinamització/networking.
 • Tallers formatius específics per la creació i consolidació.
 • Assessorament en el pla d’empresa, finançament i tràmits de constitució.

Associacions i societats mercantils

Associacions i societats mercantils

 • Jornades de sensibilització i dinamització/networking.
 • Tallers formatius per la creació i transformació d’entitats del teixit associatiu i empreses.
 • Assessorament en la viabilitat i procés de transformació/creació.

Joves i estudiants

Joves i estudiants

 • Jornades per conèixer l’economia social i cooperativa.
 • Tallers sobre els valors cooperatius.
 • Assessorament i creació de recursos per al professorat.

Professionals assessors i gestors

(advocats, economistes, gestors, etc.)

Professionals assessors i gestors

(advocats, economistes, gestors, etc)
 • Tallers formatius sobre la creació i transformació en cooperativa i societats laborals.
 • Assessorament en tràmits i localització de recursos.
 • Difusió dels serveis específics per a cooperatives i societats laborals.

Vols formar part de l’Ateneu Cooperatiu?

Posa’t en contacte amb nosaltres.