La Xarxa d’Ateneus Cooperatius

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius està formada per entitats socials, cooperatives, entitats locals i altres agents referents de l’ecosistema, així com pels equips tècnics experts que conformen els Ateneus Cooperatius que estan especialitzats en el camp de l’economia social i cooperativa, i que poden atendre amb criteris de professionalitat i rigor.

Actualment, formen part de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius 14 Ateneus repartits a tot el territori i integrats per més de 130 organitzacions públiques i privades amb gran experiència en economia social.

Actualment som 14 els Ateneus Cooperatius que formem la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i que ens articulem arreu del territori:

 • Ateneu Cooperatiu Alt Penedès-Garraf
 • Ateneu Cooperatiu Barcelonès Nord
 • Ateneu Cooperatiu Coòpolis- Barcelona
 • Ateneu Cooperatiu de l’Hospitalet
 • Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central
 • Ateneu Cooperatiu de Terres de l’Ebre
 • Ateneu Cooperatiu de Terres Gironines
 • Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat
 • Ateneu Cooperatiu del Camp de Tarragona
 • Ateneu Cooperatiu del Maresme
 • Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental
 • Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental
 • Ateneu Cooperatiu de l’Alt Pirineu i Aran
 • Ateneu Cooperatiu Ponent-Coopera

Formats per més de 360 entitats

Serveis i recursos a disposició de tothom

Més de cinc anys impactant a tot Catalunya

Els 14 Ateneus Cooperatius arreu del territori català interconnectats en xarxa.

Serveis que ofereix la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius espai de referència de l’ESS al territori.

Addicionalment, la Xarxa d’Ateneus Cooperatius té al seu costat les entitats col·laboradores del programa aracoop com són per exemple les diverses Federacions de Cooperatives, centres d’educació superior, administracions públiques, entitats financeres o diferents ens locals.

Els Ateneus Cooperatius ofereixen els següents recursos i serveis:

 • Informació sobre els diferents recursos disponibles en economia social i cooperativa.
 • Orientació en els tràmits de constitució d’una empresa de l’economia social.
 • Formació en l’àmbit dels tràmits i procediments de constitució d’una empresa de l’economia social.
 • Formació en l’àmbit de gestió d’una empresa de l’economia social.
 • Formació en el coneixement de l’economia social i les formes jurídiques associades per a joves de centres d’educació superior.
 • Acompanyament a mida per a l’elecció de la forma jurídica que té més encaix i suport a la constitució d’una empresa de l’economia social.
 • Acompanyament a mida per a la transformació d’una SCP o associació en una empresa de l’economia social.
 • Jornades sobre empreses de l’economia social i bones pràctiques.
 • Laboratori de bones pràctiques i rèplica