Relleu empresarial en forma de cooperativa

Des dels Ateneus Cooperatius i els seus cercles, compartim l’objectiu de promoure la continuïtat d’empreses properes al tancament i ho fem a partir de l’acompanyament a projectes col·lectius i facilitant totes les eines perquè el relleu pugui fer-se a través de cooperatives de treball associat.

Bona part de les persones reemprenedores que es dirigeixen als serveis de Reempresa desconeixen les potencialitats de l’opció cooperativa, de la mateixa manera que les persones o empreses cedents tendeixen a desestimar que sigui la pròpia plantilla qui assumeixi el relleu de l’empresa, desconeixent que aquesta opció pot esdevenir la menys traumàtica i més exitosa pel procés de relleu.

És en aquest sentit que us presentem un itinerari de suport als serveis de Reempresa amb l’objectiu d’assegurar l’èxit dels casos de relleu empresarial col·lectiu, facilitant la cooperació entre equips tècnics i aportant els coneixements i recursos dels que disposem.

Conveni dels Ateneus Cooperatius amb Reempresa

La transmissió d’empreses ha esdevingut una de les opcions més avantjoses i segures per a les persones emprenedores. Els Ateneus Cooperatius de Catalunya han signat un conveni amb Reempresa per sumar esforços i contribuir al relleu empresarial en forma cooperativa.

Informar a les persones treballadores

Comunicar la transmissió empresarial a la plantilla pot ser un tema delicat. Sovint la persona o empresa cedent opta directament per no informar-ne o ho fa l’últim moment. Els Ateneus Cooperatius podem ajudar-la a plantejar la comunicació a la plantilla com una oportunitat per trobar solucions i no com un problema o un risc.

Generar espais per a les primeres converses i negociacions

En un procés de transmissió de la propietat d’una empresa pot aparèixer l’opció d’oferir-la a les pròpies persones treballadores. Els Ateneus Cooperatius disposem d’un protocol que facilita l’acompanyament a la persona o empresa cedent en l’exploració d’un escenari que garanteixi la continuïtat empresarial. Generem espais de confiança entre les parts i dinamitzem el procés d’apoderament de les persones treballadores a través de formacions i informació clara i didàctica.

Assessorar en la governança, organització i pla estratègic d’un relleu cooperatiu

Les cooperatives són empreses de propietat col·lectiva i gestió democràtica que es regeixen per principis diferents als de les empreses capitalistes. Aquesta singularitat s’ha de tenir en compte des del primer moment, especialment per definir el pla estratègic del projecte de relleu. 

Calen coneixements i competències per dissenyar sistemes de governança i d’organització d’acord amb els principis cooperatius. Els Ateneus Cooperatius donem a conèixer les eines per aconseguir l’eficiència i sostenibilitat dels projectes de relleu a través de plans estratègics adaptats al marc legal de les cooperatives.

Vols més informació sobre el relleu empresarial?

Posa’t en contacte amb nosaltres.