La Diputació de Girona, amb la col·laboració de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines i en el marc del programa CO-CREIX, posa en marxa per segon any consecutiu ESS Acompanyament, un programa d’acompanyament dirigit a entitats de l’economia social de les comarques gironines.


L’acompanyament va dirigit a iniciatives empresarials de l’economia social i solidària amb una antiguitat màxima de 5 anys, amb domicili fiscal i centre de treball a l’àmbit de l’Ateneu Cooperatiu Terres Gironines, i que comptin amb potencial d’impacte social, amb un model de desenvolupament econòmic sostenible que tingui cura del medi ambient, que estiguin integrades en l’economia transformadora, i alineades amb l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

Es tracta d’un acompanyament en què unes 10 iniciatives podran rebre assessorament personalitzat per part de persones expertes per tractar aquells reptes i objectius empresarials que s’estableixin, partint d’una diagnosi prèvia de la situació i de les necessitats de les diverses iniciatives. Els àmbits en què les iniciatives podran ser acompanyades són: viabilitat economicofinancera; governança i planificació estratègica; política comercial i comunicació. L’acompanyament expert podrà ser fins a un màxim de 20 hores distribuïdes al llarg de 5 mesos.

Per a més informació, podeu consultar el protocol i complimentar el formulari de sol·licitud aquí . L’acceptació de les candidatures es farà seguint els criteris marcats al protocol i fins a exhaurir la bossa d’hores del programa. Podeu enviar el document complimentat a ateneu@ateneucoopgi.org

Apunta't al butlletí!

Rebràs les nostres darreres novetats al teu correu electrònic.