Un any més, comença la campanya pel Balanç Social, l’eina de rendició de comptes que mesura l’impacte social, l’impacte ambiental i el bon govern de les entitats i empreses, promoguda per la XES (Xarxa de l’Economia Social). Fer el Balanç Social té una triple finalitat: per una part, ofereix a l’entitat una avaluació que li permet millorar internament; en segon lloc, li permet figurar a la base de dades del mercat social, que difon i posa en relació les entitats que actualment en formen part; i finalment, permet obtenir informació sobre la realitat i evolució de l’Economia Social al territori any a any i difondre-la a través de l’Informe de l’Estat del Mercat Social Català.

El balanç social avalua cinc característiques de tota empresa o entitat que vulgui ser socialment responsable: la democràcia, la igualtat, el compromís ambiental, el compromís social i la qualitat laboral. Consta d’un qüestionari de 91 preguntes i que genera 102 indicadors. La modalitat bàsica del balanç social té 23 preguntes i genera 54 indicadors.

Per això es disposa d’una eina informàtica en línia que dóna accés a un qüestionari que omple l’empresa, i a tres qüestionaris que poden respondre anònimament persones treballadores, empreses i/o persones usuàries o clientes i persones voluntàries.

Aquest any, la campanya del Balanç Social incorpora dues novetats. Per una part, es pot demanar un servei complementari d’anàlisi de resultats amb propostes de millora; s’incorporen nous indicadors per reflectir noves realitats socioeconòmiques; i s’estén territorialment a tot Espanya en col·laboració amb la xarxa d’economia estatal REAS – Red de Redes.

La campanya del Balanç Social s’inicia el 4 de juny i es tanca el 22 de juliol de 2018 i en cas de necessitar-ho, la comissió de Balanç Social proporciona assistència a l’hora de fer-lo.

Actualment, prop de 150 entitats catalanes han realitzat el Balanç Social, 3 de les qual són a les comarques gironines.

Apunta't al butlletí!

Rebràs les nostres darreres novetats al teu correu electrònic.