Revitalitzar l’economia dels pobles rurals

Revitalitzar l’economia dels pobles rurals

Objectius de la jornada: Obrir un espai informatiu i de diàleg amb regidors, regidores i tècniques municipals sobre la revitalització de l’economia als pobles rurals. Identificar les necessitats emergents dels municipis, emmarcar-les i poder-hi donar una resposta....